پاسخ مقام معظم رهبری در رابطه با استفتایی،در رابطه با خمس حیوان خانگی چیست؟

کدخبر : 8314
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

خمس حیوان خانگی

چند عدد جوجه خریدیم که الان مرغ و خروس شده اند، آیا سر سال خمسی، مشمول خمس هستند؟

جواب: اگر برای استفاده در مصارف شخصی زندگی باشد (نه برای کسب درآمد)، خمس ندارد.

غسل با وجود موی مصنوعی

سؤال۱: آیا غسل و وضوی کسی که جلوی سرش موی مصنوعی گذاشته است، اشکال دارد؟

جواب: اگر موی مصنوعی به صورت کلاه گیس باشد، باید برای غسل و وضو برداشته شود؛ ولی اگر مو بر پوست سر کاشته شده و مانع رسیدن آب به پوست سر باشد و برداشتن آن ممکن نباشد (یا مستلزم ضرر یا مشقت غیر قابل تحمل باشد)، باید غسل و وضوی جبیره ای انجام شده و بنابر احتیاط، تیمّم نیز انجام شود.

تبدیل پول فطریه به کالا

سؤال۲: آیا می توان به جای پول فطریه، مواد و لوازم مورد نیاز فقیر را برایش تهیه کرده و به او تحویل دهیم؟

جواب: به صورت مذکور کافی نیست؛ اما می توانید از فقیر وکالت بگیرید که پول فطریه را برای او دریافت کرده و کالاهای مورد نیازش را تهیه کنید.

اقتدا به امام جماعت در حال رفتن به رکوع

سؤال۳: آیا هنگامی که امام جماعت در حال خم شدن برای رکوع است اما به حد رکوع نرسیده، می توان اقتدا کرد؟

جواب: در رکعت اول و دوم اشکال ندارد، ولی در رکعت سوم و چهارم، احتیاط این است که صبر کرده و در رکوع اقتدا کند.

قضای روزۀ بیمار

سؤال۴: مادری به دلیل بیماری شدید نتوانسته در اواخر عمر، روزه ها و قضای آن را انجام دهد، آیا پسر بزرگِ او باید قضای روزه ها را بجا آورد؟

جواب: اگر بیماری‌ ایشان تا ماه رمضان بعد ادامه داشته است، قضای روزه‌ها ساقط است ولی باید برای هر روز یک مدّ طعام (معادل۷۵۰گرم) از اموال ایشان به فقیر داده شود.

اولاد ذکور در وقف نسل بعد نسل

سؤال۵: اگر «فرزند بزرگ هر نسل» به عنوان متولی وقف تعیین گردد، پس از فوت او آیا متولی بعدی، فرزند بزرگ اوست یا برادرش؟

جواب: پس از او، برادر بزرگ تر متولی می شود و تا زمانی که برادران متولی اول، زنده هستند، فرزندان او متولی نخواهند شد تا آنکه تمام افراد نسل اول از دنیا بروند که در این صورت، تولیت به فرزند بزرگ نسل بعدی می رسد و برای نسل های بعد آن نیز به همین صورت عمل می شود؛ بنابراین تا از نسل قبل یک نفر زنده باشد، نوبت به نسل بعد نمی رسد.

استفاده از مال پیدا شده

سؤال۶: من یک انگشتر پیدا کرده ام؛ آیا جایز است مبلغ آن را به فقیر صدقه بدهم و خودم از آن استفاده کنم؟

جواب: اگر قیمت آن، به مقدار دو و نیم گرم نقره یا بیشتر باشد و نشانه ای دارد که با آن صاحبش پیدا شود، باید یک سال (به صورتی که در رساله های عملیه بیان شده) اعلان گردد؛ چنانچه صاحب مال پیدا نشود می توانید آن را برای خود بردارید به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهید یا برای او نگهداری کنید تا زمانی که پیدا شد، به او بدهید ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهید. البته اگر در بین سالی که اعلان می کنید از پیدا شدن صاحب مال ناامید شوید، احتیاط واجب آن است که صدقه بدهید.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه