پیش بینی وضع هوا تا خرداد ماه | بارش ها تاپایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت؟

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور پیش بینی وضع هوا تا خرداد ماه در سطح کشور بیش از نرمال خواهد بود.

پیش بینی وضع هوا تا خرداد ماه |  بارش ها تاپایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت؟
کدخبر : 25686
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، بارش در نیمه شمالی کشور تا پایان اردیبهشت بیش از نرمال و در سایر مناطق کمتر از نرمال است. پس از آن تا اواخر خرداد برای مرکز، شرق، جنوب و جنوب غرب کمتر از نرمال برآورد می‌ شود. دمای هوا نیز از ۱۷ اردیبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه طی هفته‌ اول کمتر از نرمال است. در هفته دوم تنها در نوار غربی کشور کمتر از نرمال و در سایر مناطق بیش از نرمال است. تا پایان خرداد در سطح کشور بیش از نرمال خواهد بود.

 بر اساس  نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی از ۱۷ اردیبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه سال ، بارش طی هفته اول (۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت) در استان‌های همسایه کوه‌های البرز، زاگرس و شمال ‌غرب بیش از نرمال و در سایر مناطق کمتر از نرمال است. هسته‌های بیشینه بارش انباشته به مقدار ۲۰ تا ۶۰ میلیمتر روی شمال ‌غرب، زاگرس شمالی، نیمه غربی البرز و به مقدار کمتر در شمال ‌شرق کشور قرار دارند.

هواشناسی

طی هفته دوم بارش‌ در نیمه شمالی کشور در محدوده نرمال تا بیش از آن و برای سایر مناطق کمتر از نرمال پیش ‌بینی شده است. بارش کشور در هفته‌های سوم و چهارم در محدوده نرمال خواهد بود. در هفته‌های پنجم و ششم در شمال ‌غرب، نیمه غربی خزر و مناطقی از جنوب ‌شرق کشور بارش رخ می‌دهد اما میانگین بارش کشور کمتر از نرمال برآورد می‌شود.

 بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش بینی هفتگی دمای هوای کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی میانگین دمای هوای هفته اول (۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت) در سواحل خزر و دریای عمان نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۴ درجه سلسیوس کمتر از نرمال خواهد بود و بیشترین کاهش (۳ تا ۴ درجه) برای استان‌های واقع در شمال خلیج فارس، نوار غرب و شرق کشور پیش‌بینی شده است.

اخبار هواشناسی

نابهنجاری منفی دمای هوا طی هفته دوم در نیمه غربی و سواحل جنوبی کشور بین صفر تا ۲ درجه خواهد بود و در سایر مناطق از ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال است. دمای هوای هفته سوم در دو سوی کوه‌های البرز، غرب و شمال‌ غرب ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای کشور در هفته‌های چهارم تا ششم بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

پیش‌بینی وضعیت دما و بارش کشور تا نیمه خرداد

بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور بارش کشور تا نیمه خرداد در محدوده نرمال تا فراتر از آن برآورد می‌شود.

 بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور بارش کشور تا نیمه خرداد در محدوده نرمال تا فراتر از آن برآورد می‌شود. دمای هوا نیز تا هفته دوم اردیبهشت در مرکز، شرق و جنوب کشور کمتر از نرمال و در سایر مناطق بیش از نرمال خواهد بود. از هفته سوم اردیبهشت تا هفته اول خرداد در سطح کشور نرمال و در هفته دوم خرداد به بیش از نرمال می‌رسد.

اخبار هواشناسی

 بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بارش هفته اول (۳ تا ۹ اردیبهشت) در شمال ‌غرب، البرز غربی، امتداد کوه‌های زاگرس و نوار شمال‌ شرق کشور کمتر از نرمال و در سایر مناطق نرمال تا بیش از آن است. بارش انباشته با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در نیمه شرقی سواحل خزر، البرز میانی، استان کرمان و استان‌ها در شرق زاگرس میانی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر پیش ‌بینی شده است.

بارش هفته دوم در شمال ‌شرق و استان‌های دو سوی البرز شرقی نرمال و در سایر مناطق بیش از نرمال است. بارش انباشته در امتداد زاگرس و شمال‌ غرب با احتمال ۵۰ تا ۷۵ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیمتر خواهد بود.

بارش هفته سوم کشور بیش از نرمال است و با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد مقدار انباشته برای بخش‌هایی از زاگرس میانی، البرز میانی و مناطق مرکزی استان کرمان بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر برآورد شده است.

انتظار می‌رود بارش هفته‌های چهارم تا ششم در محدوده نرمال باشد. در هفته ششم با احتمال بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بارش انباشته در مناطقی از شمال ‌غرب و بخش ‌هایی از شرق زاگرس جنوبی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر برآورد می‌شود.

هواشناسی

بر اساس جدیدترین نقشه های پیش‌بینی هفتگی دمای هوای کشور میانگین دمای هوای هفته اول (۳ تا ۹ اردیبهشت) در سواحل خزر، غرب البرز، شمال‌ غرب و زاگرس میانی ۱ تا ۵ درجه بیش از نرمال است و بیشترین افزایش (۳ تا ۵ درجه ) برای شمال‌ غرب پیش‌ بینی شده است.

دمای هوا در سایر مناطق کشور از ۱ تا ۸ درجه کمتر از نرمال خواهد بود که بیشترین کاهش (۳ تا ۸ درجه ) در مرکز و جنوب ‌شرق کشور رخ می‌دهد. دمای هوای هفته دوم در شمال‌ غرب، دو سوی البرز و نوار شمال‌ شرق ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق ۱ تا ۵ درجه کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است و بیشترین کاهش ( ۳ تا ۵ درجه) در جنوب ‌شرق کشور رخ می‌دهد.

در هفته‌های سوم و چهارم دمای هوا در شمال ‌غرب و سواحل خزر بین ۱ تا ۲ درجه بیشتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود. دمای هوا در هفته پنجم در مناطق کوهپایه‌ای داخلی، مرکز و شرق کشور نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای کشور در هفته ششم ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود./ایسنا

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه