تست شخصیت | روانشناسی شخصیت | شخصیت شناسی

بگو کدوم چهره متعجب تا بگم چقدر محبوبی | تست شخصیت شناسی

یک چهره را انتخاب کن تا بگم چقدر متواضع هستی!

بگو کدوم چهره متعجب تا بگم چقدر محبوبی | تست شخصیت شناسی
کدخبر : 13706
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

در تست شخصیت شناسی امروز سعی شده است افراد را با این واقعیت رو به رو کند که آیا آدم متواضعی هستند یا خودشیفته؟

 تست شخصیت شناسی امروز به موضوع خضوع و خشوع پرداخته است. اما تواضع بیشتر با رفتار اجتماعی مرتبط است و به برآورد معتدل از موفقیت‌ها یا داشته‌های خود اطلاق می‌شود و عمدتاً در نمودهای ظاهری مثلاً نوع پوشش خود را نشان می‌دهد. در روان‌شناسی اجتماعی، تواضع را عمدتاً به مسائل رفتاری نسبت می‌دهند. مثلاً در حضور دیگران چندان لاف موفقیت‌های خود را نزدن یا اعتبار ویژه‌ای برای خود منظورنکردن و به اصطلاح، ویژه‌خواری‌نکردن.

تست شخصیت امروز را از دست ندهید. در ادبیات فارسی واژه «افتادگی» نزدیک‌ترین تعبیر برای توصیف این صفت مثبت است و آنجا که سعدی می‌فرماید: «افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است»، هم اشاره‌ای دارد به این توانمندی، هم به یکی از پیامدهای آن، به فیض انسانی نائل شدن، نیز به ضد آن، بلندی که کنایه از غرور و نخوت و تکبر است. «غره‌نشدن» و «تکبر‌نداشتن» را هم با تسامح می‌توان به جای فروتنی به کار برد.

تست شخصیت

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست شخصیت  چهره های متعجب

تصویر شماره یک

تجلیل پاسخ تست شخصیت شما این است که اگر تصویر شماره یک از نظر شما متعجب است نشان می دهد شما فردی متواضع و محبوب هستید. شما یک سنگ صبور و یک پشتوانه امن برای دوستان خود هستید.

تصویر شماره دو

اگر به نظر شما تصویر شماره دو متعجب است این نشان می دهد شما به شدت اهل نظم و انضباط هستید . معجزه شما در هرمکان و گروه سازماندهی کردن و برنامه ریزی های بکری است که همه چیز را سر و سامان می دهد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه