آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد؟

 آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد؟
کدخبر : 20411
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

مهریه به نوعی حق زن است که به مجرد خواندن صیغه عقد مرد مالک آن می شود. لذا زن هر موقع که بخواهد حق مطالبه آن را دارد و مرد نیز باید به محض درخواست زن آن را تسلیم کند تا بری الذمه شود. این مهر همیشه بر ذمه مرد است و ساقط نخواهد شد، حتی بعد از مرگ زوجین قابل مطالبه است. لذا اگر عین معین باشد باید عینا تسلیم شود و اگر وجه نقد است باید به نرخ روز پرداخت شود. جهت محاسبه قیمت مهریه به روز از شاخص تورم سالانه و فرمول خاص آن استفاده می شود.

 

مهریه زن خیانتکار

مهریه مالی است که از زمان خواندن صیغه عقد زن مالک آن می شود. لذا در صورتی که زن با دیگری رابطه نامشروع داشته و به همسرش خیانت کرده مهریه اش ساقط نخواهد شد. حتی زن می تواند از شوهر خود تمکین نکند تا زمانی که مهریه اش را بگیرد که در این صورت نفقه نیز به او تعلق خواهد گرفت. مبلغ این مهریه در صورتی که وجه نقد باشد به نرخ روز محاسبه خواهد شد و جهت محاسبه مهریه به نرخ روز 1401 از فرمول خاص و شاخص تورم استفاده خواهد شد.

در چه مواردی مهریه ساقط می شود؟

در صورتی که عقد نکاح در هر صورت باطل شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه ساقط می شود. مگر اینکه علت فسخ عقد عنن یا ناتوانی مرد باشد که در این خصوص نصف صداق به زن تعلق می گیرد. ولی اگر زن نسبت به باطل بودن عقد بی اطلاع باشد و نزدیکی واقع شود، به او مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از واقع شدن نزدیکی فوت کنند مهریه به زن تعلق نمی گیرد. اگر بعد از نزدیکی یکی از آنها بمیرند مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.

در صورتی که زوجین قبل از نزدیکی طلاق بگیرند به زن نصف مهریه تعلق می گیرد. اگر قبل از نزدیکی یکی از زوجین فوت کنند زن مستحق دریافت کل صداق است.

4

 

در طلاق خلع و مبارات نیز به زن مهریه تعلق نمی گیرد. طلاق خلع از طرف زن صورت می گیرد و در آن زن از مرد کراهت دارد و بعد از بخشیدن مهریه خود از مرد طلاق می گیرد. طلاق مبارات در موردی است که زن مهریه اش را می بخشد تا مرد در قبال این بخشش او را طلاق دهد. در غیر از موارد ساقط شدن مهریه، زن مستحق دریافت صداق است و در صورتی که این حق وجه نقد باشد باید به نرخ روز پرداخت شود. جهت محاسبه آنلاین مهریه به نرخ روز از شاخص بانک مرکزی و فرمول خاص آن استفاده می شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه