مهمترین تفاوتهای مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

   مهمترین تفاوتهای مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟
  کدخبر : 19867
  پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

   

  مهریه از جمله حقوق مدنی مربوط به زن است که بعد از خواند صیغه عقد زن مالک آن می شود. این حق می تواند هر چیزی که قابل تبدیل شدن به پول بوده و ارزش مالی داشته، باشد. لذا از زمان عقد زن مالک آن شده و می تواند هر گونه تصرفی در آن داشته باشد. مرد نیز جهت بری الذمه شدن وظیفه پرداخت آن را دارد. اگر صداق وجه نقد باشد باید به نرخ روز پرداخت شود. نرخ روز مهریه نیز بر اساس شاخص تورم محاسبه خواهد شد.

   

   

  انواع مهریه و فرق آنها

  مهریه در دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه است که در نوع عندالمطالبه زن در هر زمانی می تواند مهر را مطالبه کند و مرد نیز در زمان مطالبه زن باید آن را پرداخت کند. ولی در نوع عندالاستطاعه زن در صورتی حق مطالبه دارد که استطاعت مالی مرد را به اثبات برساند. در نوع عندالمطالبه در صورتی که مرد مهریه را پرداخت نکند زن حق درخواست حبس مرد و توقیف اموال یا مسدود کردن حسابش را دارد. ولی در نوع عندالاستطاعه همه چیز بسته به استطاعت مالی مرد است. در هر صورت این مهریه اگر عین معین باشد مرد باید عینا آن را به زن تسلیم کند. ولی اگر پول نقد باشد باید به نرخ روز، پرداخت صورت گیرد. محاسبه مهریه به نرخ روز و بر اساس شاخص تورمی است که هر ساله و در آخر سال توسط بانک مرکزی اعلام می شود.

  11

   

  روش محاسبه مهریه

  جهت محاسبه مهریه از فرمول خاصی استفاده می شود و در این فرمول عدد شاخص سال عقد تقسیم بر عدد شاخص مطالبه شده و نتیجه کسب شده در مبلغ مهریه قید شده در سند ازدواج ضرب خواهد شد. مثلا اگر زنی مهریه اش در سال ۷۰ مبلغ ۶۰۰ هزارتومان تعیین شده و این زن در سال ۱۴۰۰ آن را مطالبه کرده باشد باید مرد به نرخ روز همان ۱۴۰۰ مبلغ را پرداخت کند. ولی اگر در سال ۱۴۰۲ صداق مطالبه شود به نرخ روز یک سال قبل که همان سال ۱۴۰۱ است باید محاسبه صورت گیرد. زیرا شاخص تورم توسط بانک مرکزی در آخر هر سالی اعلام می شود. در مثال اول محاسبه بر اساس سال ۱۴۰۰ صورت می گیرد چون آخر سال ۱۴۰۰ گذشته و نرخ تورم اعلام شده، در مثال دوم محاسبه بر اساس نرخ سال قبل که همان سال ۱۴۰۱ است صورت می گیرد، زیرا سال ۱۴۰۲ هنوز تمام نشده و نرخ تورم آن هنوز اعلام نشده است.

   

   

   

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر:

  روی خط رسانه