بیمه تامین اجتماعی | سوابق بیمه تامین اجتماعی

خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | قوانین جدید برای کسر حق بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می‌شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

خبر مهم برای بیمه شدگان تامین اجتماعی | قوانین جدید برای کسر حق بیمه تامین اجتماعی
کدخبر : 15474
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان کارخانه ها، اداره ها و سازمان ها و دیگر محیط های کاری به وجود آمد. بیمه تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط و پایین در نظر گرفته می شود. بیمه تامین اجتماعی کمک زیادی در تامین برخی نیاز های اولیه ی افراد می کند. در حال حاضر، طبق قانون بیمه تامین اجتماعی  و بیمه نامه برای تمامی افراد شاغل، اجباری است. می توان گفت که سازمان و بیمه تامین اجتماعی، مهم ترین رکن صنعت بیمه در کشور است.

چه پرداختی‌هایی در فیش حقوقی، مشمول «کسر حق بیمه» نمی‌شوند؟

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌شود. براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.  از این ۳۰ درصد، پرداخت ۲۳ درصد بر عهده کارفرما است و پرداخت ۷ درصد بر عهده بیمه شده است. از کل ۳۰ درصد حق بیمه سه درصد برای بیمه بیکاری، ۱۲ درصد برای بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، دو درصد برای فوت قبل از بازنشستگی، چهار درصد برای ازکارافتادگی و ۹ درصد برای درمان است. سه درصد بیمه بیکاری در همان ۲۳ درصدی که کارفرما باید پرداخت کند، نهفته است.

بر اساس قواعد و قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می‌شود در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

اما چه مزایایی مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند؟ که باید گفت:  

- بازخرید ایام مرخصی

- کمک‌هزینه عائله‌مندی

- هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت

- عیدی

- مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری

- حق شیر

- پاداش نهضت سوادآموزی

 - حق‌التضمین (کسر صندوق)

 - خسارت اخراج و مزایای پایان کار

 - پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار، مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند.

بیمه تامین اجتماعی

براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی، کارفرما موظف است برای هر فرد شاغل در کارگاه‌های مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی، صورت مزد، حقوق و حق بیمه مربوطه را در مهلت قانونی و براساس قواعد موجود به صورت ماهانه پرداخت کند. با پرداخت حق بیمه ماهانه، برای هر فرد بیمه‌شده، سابقه بیمه‌پردازی ایجاد می‌شود که این سوابق در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان نگهداری می‌شود.

در صورتی که بیمه شده حائز شرایط برخورداری از حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله برقراری مستمری بازنشستگی، برقراری مستمری از کارافتادگی، برقراری مستمری بازماندگان، برقراری بیمه بیکاری، انتقال حق بیمه به سایر صندوق‌ها، برخورداری از کمک هزینه‌ها و غیره … باشد، باید با در دست داشتن مدارک شناسایی به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست جمع‌آوری سابقه، پرونده و ثبت آن در دفتر شعبه اقدام کند.

جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان در یک شعبه، روند ارائه خدمت و برقراری مستمری آنان را آسان می‌کند. چنانچه بیمه‌شده‌ای در بیش از یک شعبه تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه باشد، جهت جمع‌آوری سوابق کارکرد خود باید به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه کند. شعبه تامین اجتماعی پس از شناسایی شعبه محل پرداخت حق بیمه وی، سوابق بیمه شده را از شعب ذی ربط جمع آوری خواهد کرد. سازمان تأمین اجتماعی در تلاش است که با تکمیل پروژه ساماندهی سوابق بیمه‌شدگان در سراسر کشور، سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگانش را مکانیزه و کارنامه سوابق بیمه‌ای ارائه کند.

اما برای احیای سوابق بیمه‌ای ناموجود چه باید کرد؟ براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی، کارفرما موظف است برای هر فرد شاغل در کارگاه‌های مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی، صورت مزد، حقوق و حق بیمه مربوطه را در مهلت قانونی و براساس قواعد موجود به صورت ماهانه پرداخت کند.

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه کارگران و شاغلان را در مهلت قانونی به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند. با پرداخت حق بیمه ماهانه، برای هر فرد بیمه‌شده، سابقه بیمه‌پردازی ایجاد می‌شود که این سوابق در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان نگهداری می‌شود. سابقه بیمه به منزله ماه‌ها و سال‌های پرداخت حق بیمه است که ملاک ارائه تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت به بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
روی خط رسانه