قانون جدید طلاق توافقی | قوانین طلاق توافقی چیست؟

طلاق به درخواست مرد، به درخواست زن تحت شرایط تصریح شده در قانون و نیز بطور توافقی واقع می گردد. طلاق توافقی طبق قانون حمایت خانواده مصوب 1391 واقع می گردد.

قانون جدید طلاق توافقی | قوانین طلاق توافقی چیست؟
کدخبر : 14797
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

انحلال نکاح دایم به موجب طلاق صورت میگرد. طلاق به درخواست مرد، به درخواست زن تحت شرایط تصریح شده در قانون و نیز بطور توافقی واقع می گردد. طلاق توافقی طبق قانون حمایت خانواده مصوب 1391 واقع می گردد. طلاق توافقی همان طلاق خلع و مبارات است که براساس آن زوجه بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد با بخشیدن بخشی یا تمام مهریه خود طلاق می گیرد. دادگاه ها در زمینه طلاق توافقی سختگیری زیادی به خرج نمی دهند و اگر این روند با مراجعه به وکیل دادگستری صورت گیرد به سرعت نیز قابل انجام خواهد بود.

ماده 25 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند».

وضعیت طلاق توافقی قبل از تصویب قانون طلاق توافقی جدید

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده کلیه طلاق توافقی و غیرتوافقی باید به داوری ارجاع می شد اما تجربه و رویه نشان داد که نهاد داوری موفقیت چندانی در ایجاد سازش بین طرفین نداشت و لازم بود یک نهاد تخصصی در این زمینه ایجاد گردد که با تصویب قانون حمایت خانواده مراکز مشاوره خانواده شروع به کار نمودند که به درستی با وضعیت ارتقاء فرهنگ و سواد افراد جامعه همخوانی دارند. وقوع طلاق توافقی منوط به مراجعه قبلی به مراکز مشاوره می باشد.

طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند پس از ثبت دادخواست لازم است که به مشاوره خانواده مراجعه نمایند و دادخواست طلاق توافقی طبق این ماده بدون مراجعه به مشاوره قابل ثبت نخواهد بود. لیکن از تاریخ اول آذر ماه 1397 برابر بخشنامه ای که از سوی قوه قضائیه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شماره یک 55/13104/9000 در تاریخ 5/9/97 صادر شده است، دفاتر الکترونیک قضایی مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاور خانواده نیستند.

پروسه ثبت مشخصات زوجین به منظور طلاق توافقی در سامانه طلاق

طبق بخشنامه مورد اشاره، صدور گواهی عدم انصراف از طلاق در طلاق های توافقی الزامی شده است و کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظف شده اند در مورد زوجینی که قصد طلاق توافقی در شهرهای تهران، ری و شمیرانات را دارند ابتدا نسشبت به ثبت اطلاعات و مشخصات زوجین در سامانه سخا و تصمیم (سامانه سازمانطلاق توافقی بهزیستی) به آدرس  ww.zaman.behzist.net  اقدام نمایند و با ارایه یک کد پیگیری به زوجین آنها را به مراکز غربالگری توسط همین سامانه مشخص می گردد معرفی نمایند. این پروسه در سایر شهرستانها بدون ثبت در سامانه تصمیم بهزیستی، بطور مستقیم زوجین را به مراکز غربالگری جهت ارجاع بع مشاوره معرفی می نمایند.

زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز می توانند در سامانه سازمان بهزیستی ثبت نام نموده و با دریافت کد پیگیری رأساً به مرکز غربالگری تعیین شده در سامانه مراجعه نماید و به مشاوره معرفی شوند.

بدیهی است مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک جهت ثبت نام در سامانه بهزیستی الزامی نبوده و مراجعه به این دفاتر به این منظور برای تسهیل و تسریع امور می باشد و دفاتر خدمات قضایی صرفاً هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی را تا مراحل انجام شده دریافت می نمایند. زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند به مرکز غربالگری جهت مشاوره مراجعه می نمایند و به برخی سؤالات اینترنتی پاسخ می دهند و در صورت اصرار بر جدایی به مشاوره خانواده معرفی می شوند. در صورتی که زوجین پس از طی مراحل و جلسات مشاوره از تصمیم خود مبنی بر طلاق انصراف ندهند، گواهی عدم انصراف از طلاق به آنها داده می شود و زوجین باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و فرآیند ثبت دادخواست طلاق توافقی را انجام دهند و دادخواست آنها از سوی دفتر خدمات قضایی به مرجه صالح قضایی ارسال می شود.طلاق

طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده، جلسات مشاوره برای طلاق توافقی حداقل 4 جلسه در یکماه است که این جلسات بنا به تشخیص مکز مشاوره و شرایط خاص زوجین می تواند به 1 جلسه کاهش یابد. پس از طی جلسات مشاوره درصورتی که زوجین همچنان خواهان جدایی و متارکه باشند گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مرکز غربالگری صادر می شود.

مدت زمان ثبت طلاق بعد از دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق در شهر تهران یک هفته می باشد. حضور در مراکز مشاوره برای زوجین الزامی است و اگر یکی از زوجین در خارج از کشور باشد و یا به هر دلیلی نتواند در مراکز مشاوره حضور یابد می تواند وکیل به جای خود معرفی نماید. در خصوص زوجه ای که حق طلاق از شوهر خود را دارد نیز لازم است در سامانه ثبت نام نماید اما عدم حضور شوهر وی در مرکز غربالگری مانع ادامه کار نخواهد بود و زوجه دارای حق طلاق شخصاً می تواند گواهی عدم انصراف از طلاق دریافت نماید.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه