جزییات جدید از رتبه بندی فرهنگیان استحقاقی | خبر مهم درباره رتبه بندی فرهنگیان

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی (مقدماتی،پایه،ارشد،خبره و عالی) در نظام رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید.

جزییات جدید از رتبه بندی فرهنگیان استحقاقی | خبر مهم درباره رتبه بندی فرهنگیان
کدخبر : 12853
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​ ​طرح رتبه بندی فرهنگیان از سال 90 و در پی تصویب سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد. گام نخست تدوین اعضای دولت برای، تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، قانون نظام رتبه بندی فرهنگیان را اصلاح کرد. طرح رتبه‌بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا درآید.  اعضای دولت برای، تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، قانون نظام رتبه بندی فرهنگیان را اصلاح کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی فرهنگیان را اصلاح کرد.

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی (مقدماتی،پایه،ارشد،خبره و عالی) در نظام رتبه بندی معلمان به قرار زیر است:

 رتبه ۱:

▫️دارای ۲ سال سابقه تجربی:

▫️تجربه مرتبط : —> ۲سال

▫️دوره ضمن خدمت: ۱۲۰ساعت

▫️حداقل میانگین ارزشیابی ۲سال منتهی به رتبه: ۷۵

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۰

 دانشجو معلمانی که در تاریخ ۱۳۹۹۰۷۰۱ استخدام قطعی شده اند، دو سال بعد استخدام قطعی یعنی در مهر ۱۴۰۱ مشمول رتبه ۱ می شوند.

 و یا استخدام پیمانی هایی که در مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ مشغول به کار شده اند، در مهر۱۴۰۱ مشمول رتبه ۱ می باشند.

 در کسب رتبه ۱، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد..

رتبه بندی فرهنگیان

رتبه ۲:

دارای ۶ سال کامل سابقه تجربی:

تجربه مرتبط: —> ۶ سال

حداقل ۴سال توقف در رتبه ۱

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه ۱۸۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۰

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۵

مثال: دانشجو معلمانی که در تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ استخدام قطعی شده اند،دو سال بعد از این تاریخ یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

مثال: و یا استخدام پیمانی هایی که در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱ مشغول به کار شده اند، دو سال بعد یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

مثال: و یا نیروهای خدمات و اداری که در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱ تغییر رسته شده اند، و در رسته آموزشی و فرهنگی مشغول به کار شده اند، دو سال بعد، یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

 در کسب رتبه ۲، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد..

و همچنین لازم به ذکر است همکارانی که به دلیل تعجیل در اخذ رتبه ها در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کرده اند، تعجیل آنها ذخیره و با توجه به داشتن توقف لازم، برای رتبه ۳ و بعد از آن مورد استفاده خواهد شد.

رتبه ۳:

دارای ۱۲ سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۶سال

تجربه غیر مرتبط: —> ۶سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۲ یا پایه

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۵۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۵ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰

رتبه ۴:

دارای ۱۸سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۹سال

تجربه غیر مرتبط: —> ۹سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۳ یا ارشد

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۲۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۵

رتبه ۵:

دارای ۲۴ سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۱۲سال

تجربه غیر مرتبط: —> ۱۲سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۴ یا خبره

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۰۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰

رتبه بندی فرهنگیان

انواع تجربه:

تجربه مرتبط:

سابقه تدریس و(مدیریت ومعاونت) تمام وقت

تجرب غیرمرتبط:

تعجیل (خدمت در مناطق کمترتوسعه یافته)

سوابق خدمت غیررسمی (تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، سربازی، سنوات سایر ادارات ( که در حکم احتساب شده) و…)

از همکاران محترم حاضر در گروه انتظار می رود جهت اطلاع همکاران این پیام را در گروهای مدرسه انتشار دهند./سایت احکام

شرایط احراز رتبه‌های ۱ تا ۵ استحقاقی (مقدماتی،پایه،ارشد،خبره و عالی) در نظام رتبه بندی معلمان به قرار زیر است:

 رتبه ۱:

▫️دارای ۲ سال سابقه تجربی:

▫️تجربه مرتبط : —> ۲سال

▫️دوره ضمن خدمت: ۱۲۰ساعت

▫️حداقل میانگین ارزشیابی ۲سال منتهی به رتبه: ۷۵

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۰

 دانشجو معلمانی که در تاریخ ۱۳۹۹۰۷۰۱ استخدام قطعی شده اند، دو سال بعد استخدام قطعی یعنی در مهر ۱۴۰۱ مشمول رتبه ۱ می شوند.

 و یا استخدام پیمانی هایی که در مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ مشغول به کار شده اند، در مهر۱۴۰۱ مشمول رتبه ۱ می باشند.

 در کسب رتبه ۱، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد..

رتبه ۲:

دارای ۶ سال کامل سابقه تجربی:

تجربه مرتبط: —> ۶ سال

حداقل ۴سال توقف در رتبه ۱

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه ۱۸۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۰

حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۷۵

مثال: دانشجو معلمانی که در تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ استخدام قطعی شده اند،دو سال بعد از این تاریخ یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

مثال: و یا استخدام پیمانی هایی که در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱ مشغول به کار شده اند، دو سال بعد یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

مثال: و یا نیروهای خدمات و اداری که در مورخه ۱۳۹۶/۷/۱ تغییر رسته شده اند، و در رسته آموزشی و فرهنگی مشغول به کار شده اند، دو سال بعد، یعنی ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ مشمول رتبه ۱ شده و بعد از چهار سال توقف در رتبه ۱ یعنی در مهر ۱۴۰۲ مشمول رتبه ۲ خواهند شد.

 در کسب رتبه ۲، تجربه غیر مرتبط (تعجیل خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، دوره مهارت آموزی پیمانی ماده ۲۸ و سربازی و … تاثیر ندارد..

و همچنین لازم به ذکر است همکارانی که به دلیل تعجیل در اخذ رتبه ها در مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کرده اند، تعجیل آنها ذخیره و با توجه به داشتن توقف لازم، برای رتبه ۳ و بعد از آن مورد استفاده خواهد شد.

رتبه ۳:

دارای ۱۲ سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۶سال

تجربه غیر مرتبط: —> ۶سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۲ یا پایه

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۵۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۸۵ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰

رتبه ۴:

دارای ۱۸سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۹سال

تجربه غیر مرتبط: —> ۹سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۳ یا ارشد

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۲۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۵

رتبه ۵:

دارای ۲۴ سال سابقه تجربی:

تجربه مرتبط (یک دوم): —> ۱۲سال

تجربه غیر مرتبط: —> ۱۲سال

حداقل ۳سال توقف در رتبه ۴ یا خبره

دوره ضمن خدمت بین دو رتبه: ۱۰۰ساعت

حداقل میانگین ارزشیابی بین دو رتبه: ۹۰ حداقل امتیاز ارزشیابی هر سال: ۸۰

انواع تجربه:

تجربه مرتبط:

سابقه تدریس و(مدیریت ومعاونت) تمام وقت

تجرب غیرمرتبط:

تعجیل (خدمت در مناطق کمترتوسعه یافته)

سوابق خدمت غیررسمی (تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، سربازی، سنوات سایر ادارات ( که در حکم احتساب شده) و…)

از همکاران محترم حاضر در گروه انتظار می رود جهت اطلاع همکاران این پیام را در گروهای مدرسه انتشار دهند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه