لیست قیمت باربری قزوین 1402

لیست قیمت باربری قزوین 1402
کدخبر : 21716
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

 

در زیر لیست قیمت باربری از مبدا قزوین به مقاصد مختلف در سال 1402 آمده است:

باربری قزوین به تبریز:

کرایه وانت پیکان: ۱/۸۰۰

کرایه نیسان: ۲/۳۵۰

کرایه خاور: ۳/۷۵۰

کرایه کامیونت مسقف: ۴/۳۰۰

 

باربری قزوین به ارومیه:

کرایه وانت پیکان: ۲/۴۰۰

کرایه نیسان: ۲/۸۰۰

کرایه خاور: ۴/۷۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۵/۴۰۰

 

باربری قزوین به اردبیل:

کرایه وانت پیکان: ۱/۷۰۰

کرایه نیسان: ۲/۱۰۰

کرایه خاور: ۳/۶۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۴/۱۰۰

 

باربری قزوین به اصفهان:

کرایه وانت پیکان: ۱/۸۵۰

کرایه نیسان: ۲/۳۵۰

کرایه خاور: ۳/۷۶۰

کرایه کامیونت مسقف: ۴/۳۵۰

 

 

باربری قزوین به کرج:

کرایه وانت پیکان: ۱/۱۰۰

کرایه نیسان: ۱/۴۰۰

کرایه خاور: ۱/۹۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۲/۴۰۰

 

باربری قزوین به ایلام:

کرایه وانت پیکان: ۲/۳۵۰

کرایه نیسان: ۲/۹۰۰

کرایه خاور: ۴/۷۵۰

کرایه کامیونت مسقف: ۵/۴۰۰

 

باربری قزوین به بوشهر:

کرایه وانت پیکان: ۴/۳۰۰

کرایه نیسان: ۵/۳۰۰

کرایه خاور: ۸/۶۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۹/۶۰۰

 

باربری قزوین به تهران:

کرایه وانت پیکان: ۱/۲۰۰

کرایه نیسان: ۱/۵۰۰

کرایه خاور: ۲/۱۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۲/۶۰۰

 

باربری قزوین به شهرکرد:

کرایه وانت پیکان: ۲/۲۵۰

کرایه نیسان: ۲/۸۰۰

کرایه خاور: ۴/۶۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۵/۲۰۰

 

 

 

باربری قزوین به بیرجند:

کرایه وانت پیکان: ۵/۱۰۰

کرایه نیسان: ۶/۳۰۰

کرایه خاور: ۱۰/۲۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۱۱/۴۰۰

 

باربری قزوین به مشهد:

کرایه وانت پیکان: ۴/۳۰۰

کرایه نیسان: ۵/۲۰۰

کرایه خاور: ۸/۶۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۹/۷۰۰

 

باربری قزوین به بجنورد:

کرایه وانت پیکان: ۳/۶۰۰

کرایه نیسان: ۴/۴۰۰

کرایه خاور: ۷/۳۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۸/۲۰۰

 

باربری قزوین به اهواز:

کرایه وانت پیکان: ۳/۲۰۰

کرایه نیسان: ۴/۱۰۰

کرایه خاور: ۶/۶۵۰

کرایه کامیونت مسقف: ۷/۴۰۰

 

باربری قزوین به زنجان:

کرایه وانت پیکان: ۸۰۰

کرایه نیسان: ۱/۳۰۰

کرایه خاور: ۲/۱۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۲/۶۰۰

 

 

باربری قزوین به سمنان:

کرایه وانت پیکان: ۱/۵۰۰

کرایه نیسان: ۱/۸۵۰

کرایه خاور: ۳/۶۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۳/۸۰۰

 

باربری قزوین به زاهدان:

کرایه وانت پیکان: ۶/۴۰۰

کرایه نیسان: ۷/۸۰۰

کرایه خاور: ۱۲/۸۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۱۴/۴۰۰

 

باربری قزوین به شیراز:

کرایه وانت پیکان: ۳/۸۰۰

کرایه نیسان: ۴/۷۰۰

کرایه خاور: ۸/۳۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۹/۳۰۰

 

باربری قزوین به قزوین:

کرایه وانت پیکان: ۱۲۰الی-۲۳۰

کرایه نیسان: ۲۰۰الی۳۵۰

کرایه خاور: ۵۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۶۰۰-۸۰۰

 

باربری قزوین به قم:

کرایه وانت پیکان: ۱/۳۰۰

کرایه نیسان: ۱/۷۰۰

کرایه خاور: ۲/۸۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۳/۴۰۰

باربری قزوین به سنندج:

کرایه وانت پیکان: ۱/۶۵۰

کرایه نیسان: ۲/۱۰۰

کرایه خاور: ۳/۸۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۴/۳۰۰

 

باربری قزوین به کرمان:

کرایه وانت پیکان: ۴/۴۰۰

کرایه نیسان: ۵/۶۰۰

کرایه خاور: ۸/۸۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۱۰/۳۰۰

 

باربری قزوین به کرمانشاه:

کرایه وانت پیکان: ۱/۹۵۰

کرایه نیسان: ۲/۳۰۰

کرایه خاور: ۳/۹۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۴/۴۰۰

 

باربری قزوین به یاسوج:

کرایه وانت پیکان: ۳/۲۰۰

کرایه نیسان: ۳/۹۰۰

کرایه خاور: ۶/۳۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۷/۱۰۰

 

باربری قزوین به گرگان:

کرایه وانت پیکان: ۲/۲۵۰

کرایه نیسان: ۲/۸۰۰

کرایه خاور: ۴/۵۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۵/۲۰۰

 

باربری قزوین به رشت:

کرایه وانت پیکان: ۱/۲۰۰

کرایه نیسان: ۱/۴۰۰

کرایه خاور: ۲/۷۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۳/۶۰۰

 

باربری قزوین به خرم آباد:

کرایه وانت پیکان: ۲/۰۵۰

کرایه نیسان: ۵/۴۵۰

کرایه خاور: ۳/۴۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۳/۸۰۰

 

باربری قزوین به ساری:

کرایه وانت پیکان: ۱/۸۰۰

کرایه نیسان: ۲/۲۰۰

کرایه خاور: ۳/۸۵۰

کرایه کامیونت مسقف: ۴/۶۰۰

 

باربری قزوین به اراک:

کرایه وانت پیکان: ۱/۴۰۰

کرایه نیسان: ۱/۶۰۰

کرایه خاور: ۳/۲۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۳/۹۰۰

 

باربری قزوین به بندرعباس:

کرایه وانت پیکان: ۵/۵۵۰

کرایه نیسان: ۶/۸۰۰

کرایه خاور: ۱۱/۱۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۱۲/۴۵۰

 

باربری قزوین به همدان:

کرایه وانت پیکان: ۱/۲۵۰

کرایه نیسان: ۱/۴۵۰

کرایه خاور: ۲/۷۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۳/۲۰۰

 

باربری قزوین به یزد:

کرایه وانت پیکان: ۲/۹۵۰

کرایه نیسان: ۳/۶۵۰

کرایه خاور: ۵/۹۰۰

کرایه کامیونت مسقف: ۶/۷۰۰

 

توجه: لیست قیمت باربری قزوین در سال 1402 معتبر بوده و ممکن است در طول زمان تغییر کنند.

 

مطالب مرتبط:

باربری تهران به قزوین

باربری کرج به قزوین

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه