نتایج جستجو :

  • راه رفتن نوزاد در اتاق زایمان ! نوزاد دختری که چند دقیقه بعد از به دنیا آمدنش شروع به راه رفتن کرد ! و دهها عنوان دیگر که ساعاتی پیش مثل…

  • برخی افراد بر این باورند که ماه تولد نوزاد در این موضوع بسیار تاثیر گذار می باشد، البته طبق آخرین تحقیقات گسترده نیز این موضوع به اثبات…

  • بسیاری از افراد برایشان اهمیت دارد که جنسیت فرزندشان را بدانند. در این مطلب به شما می گوییم امکان پسردار شدن در کدام مادران باردار بیشتر اس…