پیام آن عکس جنجالی چه بود

  • اخبار سیاسی/ عکس جنجالی/ سفرای روس و انگلیس در تهران؛

    «نشانه‌شناسی تصویر در زمینه سیاسی کنونی یک پیام آشکار برای دولت‌های اروپایی و آمریکا دارد: «برای شما مسیر تهران از مسکو می‌گذرد.» اگر به دنبال امتیاز یا توافقی با ایران هستید، باید با روسیه کنار بیایید؛ جایی که شما در محدودیت هستید ما حضور داریم.»