وخامت وضعیت جسمانی مرجانه گلچین بر اثر ابتلا به کرونا