همسر الناز شاکردوست

  • الناز شاکردوست | حواشی بازیگران

    عکسی از الناز شاکر دوست در فضای مجازی منتشر شده است که حواشی زیادی برای این بازیگر داشته است.

  • الناز شاکردوست | حواشی بازیگران

    یلمی از الناز شاکر دوست در فضای مجازی منتشر شده است که حواشی زیادی برای ان بازیگر ایجاد کرده است.

  • الناز شاکردوست | حواشی بازیگران

    الناز شاکردوست درباره غرق شدنش بر سر فیلم تابو گفت: یه تجربه خیلی جالب بود این اتفاق، یه سکانس خودکشی ما در انتهای فیلم داشتیم که من به آب دریا می زنم و انقدر باید می رفتم جلو که سرم می رفت زیر آب و شنا می کردم و می رفتم پشت یک کشتی به گل نشسته ای که لوکیشن فیلم برداریمون بود و اتفاقی که افتاد این بود که این کشتی به گل نشسته از زیر پروانه هاش آزاد بود، این پروانه ها می گشت و حالت مکش ایجاد می کرد. شاید کلا چند دقیقه بود و خدا رو شکر یک زن و مرد ترکمنی در این کشتی به گل نشسته از طرف بنیاد نگهبانی میدن و اونجا زندگی می کنن و این مرد ترکمن یک نردبانی رو بست به نرده های عرشه کشتی و به سمت من پرت کرد و من زندگیم رو بعد از خدا مدیون ایشون هستم و این یک تجربه خیلی جالبی بود چون بعد از اون اتفاق خیلی از چیزهایی که برای من خیلی با ارزش بودند.