لنت ترمز کفشکی

  • لنت ‌های ترمز دیسکی و کفشکی، دو نوع مختلف از این محصول هستند که در سیستم توقف خودرو کاربرد دارند. لنت ترمز دیسکی از یک قطعه مسطح فولادی تشکیل شده است که طرف دیگر آن با یکی از مواد آلی، سرامیکی و یا نیمه فلزی ساخته شده اند که با روتور ترمز در تماس می باشند. نوع مواد سازنده لنت ترمز، بسته به نوع خودرو، اندازه و نوع کالیپر ترمز متفاوت است.