قیمت روغن زیتون

  • مسئول بخش روغن‌ها، چربی‌ها و دانه‌های روغنی آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو راه‌های تشخیص روغن زیتون سالم را تشریح کرد و گفت: در روغن زیتون بکر به دنبال بوی سبزینگی باشید و بدانید که روغن زیتون خوب، طعم تلخی و تندی دارد.