عیدی اخراجی ها

 • عیدی امسال | عیدی سال 1402

  ​در ابتدا مقرر شد مبلغ یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای عیدی امسال در نظر گرفته شود، سپس برخی بر این عقیده بودند که دولت باید این عدد را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد و نهایتا مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی کارکنان دولت در نظر گرفته شد.

 • عیدی سال 1402 | میزان عیدی امسال

  ​در ابتدا مقرر شد مبلغ یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای عیدی امسال در نظر گرفته شود، سپس برخی بر این عقیده بودند که دولت باید این عدد را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد و نهایتا مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی کارکنان دولت در نظر گرفته شد.

 • عیدی سال 1401 | میزان عیدی امسال

  همه کارفرماها موظف هستند به هر کدام از کارگران و کارمندان خود بابت یکسال کار، عیدی و سنوات پرداخت کنند. عیدی آخر سال هم به کارمندان دولتی تعلق می‌گیرد و هم کارگران و کارمندان تحت قرارداد با تامین اجتماعی. اما سنوات سال ۱۴۰۰ تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که قرارداد یکساله با کارفرمای خودشان بسته‌اند. برای دانستن محاسبه عیدی ۱۴۰۰، محاسبه پاداش و سنوات ۱۴۰۰ و باقی مزایایی که آخر سال به تمام کارمندان و کارگران تعلق می‌گیرد، این مطلب را تا انتها بخوانید.

 • عیدی امسال | عیدی سال1401

  علی خدایی افزود: هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال دریافت عیدی و حق سنوات به یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه تبدیل می‌شود. در این بین کسانی که به هر دلیلی قبل از پایان سال از محل کار خود خارج می‌شوند، دغدغه دریافت حق و حقوق خود را دارند.