خرید پژو 206

  • قیمت پژو 206 | خرید پژو 206

    آزادسازی واردات خودرو پس از اینکه دو بار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رد شد، این بار کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ آن را از مصوبات خود خارج کرد. هرچند که برخی نمایندگان می گویند مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا خرداد ۱۴۰۱ اعتبار دارد و پس از آن ممنوعیت خود به خود ملغی می شود و تصمیم جدید برای آن بستگی به شرایط ارزی دولت دارد.