تزریق واکسن کرونا

  • اخبار روز| اخبار کرونایی| واکسن کرونا

    یک متخصص طب سنتی ایرانی گفت تا این لحظه مستند علمی در خصوص اثرگذاری حجامت چه مثبت و چه منفی بر عملکرد واکسیناسیون وجود ندارد.

  • اخبار روز| اخبار کرونایی| واکسن کرونا

    معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران از آغاز طرح ۱۰ روزه ضربتی برای تسریع واکسیناسیون در تهران از امروز و با کمک بیمارستان ها، خبر داد.