باربری فردیس

  • باربری در منطقه فردیس اهری، به عنوان یکی از خدمات حمل و نقل بین شهری در این منطقه ارائه می‌شود. فردیس اهری یکی از مناطقی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و نیازهای مختلف مردم و شرکت‌ها، خدمات حمل و نقل باربری را ارائه می‌دهد.