لحظه سرقت

  • در سینمای هند همواره شاهد اعمال خارق العاده تا رفتار‌هایی که از هیچ انسانی بر نمی‌آید هستیم؛ که این تولیدات با سلیقه بعضی مخاطبان سازگاری ندارد. این در حالی است که گویا این رفتار‌ها اغراق آمیز نیست و از زندگی روزمره خود میسازند. مانند این موتورسوارانی که از کامیون در حال حرکت سرقت میکنند.