یک کارشناس انرژی گفت: قیمت بنزین را بگونه ای طراحی کردند که چیزی به عنوان‌درآمد به دولت واریز نمی شود.

کدخبر : 3966
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

قیمت تعیین شده بنزین  لیتری ۳۰۰۰ تومان هزینه حمل آن را نمی پوشاند دولت راهکارهایی را برای کسر بودجه خود و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه در نظر گرفته است.

در۳ سال گذشته قیمت بنزین ثابت بوده در صورتیکه نرخ تورم بالای ۴۵ درصد افزایش داشته بنابراین توحیه افزایش قیمت بنزین مجب افزاش نرخ تورم می شود درست نیست

اگر قیمت بنزین آزاد ۲۰ هزار تومان شود و چون ۶۰ درصدمصرف بنزین کشور آزاد است برای دولت درآمدی ایجاد می شودو بودجه عمرانی افزایش می یابد و منشاخیر و ایجاد اشتغال می شود.

آخرین خبر

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه