مرگ، پایان یک ازدواج شیرین بود | زن جوان بعد از 30 روز ازدواج خودکشی کرد

زن جوان بعد از ۳۵ روز زندگی مشترک، خود را از پشت‌بام ساختمان پنج طبقه محل زندگی‌اش در تهران به پایین انداخت و به زندگی‌اش پایان داد.

مرگ، پایان یک ازدواج شیرین بود | زن جوان بعد از 30 روز ازدواج خودکشی کرد
کدخبر : 21397
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

زن جوان بعد از ۳۵ روز زندگی مشترک، خود را از پشت‌بام ساختمان پنج طبقه محل زندگی‌اش در تهران به پایین انداخت و به زندگی‌اش پایان داد.

ساعت ۲۱ سه‌شنبه بیست‌وسوم آبان امسال ساکنان ساختمانی پنج طبقه در محله تهران‌نو در خانه‌های‌شان بودند که صدای سقوط شنیدند.

وقتی از پنجره به بیرون نگاه انداختند زنی را دیدند که در حیاط ساختمان افتاده است.  همسایه‌ها خودشان را به حیاط رسانده و با نوعروسی روبه‌رو شدند که ساکن طبقه سوم ساختمان بود. سراغ همسرش رفتند اما او در خانه نبود.

بعد با پلیس و اورژانس تماس گرفتند. نیروهای امدادی زن مصدوم را به بیمارستان رساندند اما او به‌دلیل شدت صدمات فوت شد.  ماموران به تحقیق از همسایه‌ها پرداختند و مشخص شد پیش از مرگ این زن ۳۵‌ساله صدای مشاجره او را از خانه‌اش شنیدند و تصور می‌کنند او تلفنی در حال مشاجره با شوهرش بوده، چراکه چند روز پیش هم دعوای آن دو را دیدند.

با حضور شوهرش در محل حادثه ماموران از او تحقیق کردند که  گفت‌: سال‌ها قبل با زنی ازدواج کردم اما به‌دلیل اختلاف‌هایی که با هم داشتیم از او جدا شدم‌. مدتی قبل هم با همسر فعلی‌ام آشنا شدم و ازدواج کردیم‌.

از او ۱۰‌سالی بزرگ‌تر بودم و شرایط زندگی‌ام را می‌دانست‌. ما ۳۵ روز قبل ازدواج  کردیم اما دچار اختلاف‌هایی شده و او با من جروبحث می‌کرد و از این ازدواج پشیمان شده بود. صبح امروز به محل کارم رفتم، عصر کمی تلفنی جروبحث کردیم، شب با تماس همسایه‌ها متوجه ماجرا شده و خودم را به خانه رساندم که او فوت شده بود.

ماموران از خانه این زوج دستنوشته‌ای یافتند که نوعروس در آن نوشته بود که این شرایط زندگی با چیزی که انتظارش را داشته فرق کرده و به‌سختی برایش می‌گذرد و طاقت این همه سختی را ندارد و به زندگی‌اش پایان می‌دهد.

خودکشی پرستار بیمارستان امام خمینی

محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: ماموران با دستور قضایی به بازبینی فیلم دوربین مداربسته ساختمان پرداختند که معلوم شد زن جوان ساعت ۲۰‌و۳۰‌دقیقه به بهانه این‌که می‌خواهد وسایل در پشت‌بام بگذارد کلید را از مدیر ساختمان گرفته و بالای پشت‌بام رفته و ۳۰ دقیقه بعد از آنجا به پایین سقوط کرده و به زندگی‌اش پایان داده است.

آموزش, تجربه ای پر استرس می باشد و بدیهی است که این استرس در گروه های خاص جامعه چون دانشجویان و به ویژه در رشته های علوم پزشکی به دلیل همراه بودن استرس های محیط آموزشی با محیط بالینی می تواند پیامدهای جسمی و روانی متعددی به همراه داشته باشد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان پرستاری مامایی و مرکز فوریت های پزشکی در سال 1389 در ایرانشهر انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش, مطالعه ای توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی است. مشارکت کنندگان 288 دانشجوی پرستاری مامایی و مرکز فوریت های پزشکی شهر ایرانشهر بودند که در زمان اجرای پژوهش (از اردیبهشت تا پایان خرداد ماه 1389) در یکی از رشته های فوق مشغول به تحصیل بوده و به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سنجش افکارخودکشی بک بود. داده ها پس از جمع آوری, با به کارگیری آمار توصیفی و آزمون های کای دو, فیشر و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0.05=a).یافته ها: میانگین نمره افکارخودکشی در نمونه مورد بررسی (16.83) 20.73 بود. افکار خود کشی در بین 26.4% دانشجویان وجود داشت که 17% فکرخودکشی و 9.4% آمادگی جهت خودکشی داشتند. وجود این افکار با جنس, تاهل و مقطع تحصیلی رابطه معنی داری داشته (0.05>P) اما با سن, رشته تحصیلی و اشتغال دانشجو ارتباط معنی داری نشان نداد (0.05<P).نتیجه گیری: ضروری است خدمات مشاوره ای, کلاس های آموزشی راه های مبارزه با استرس و زندگی سالم برای دانشجویان برنامه ریزی گردد و حتی الامکان از افراد مجرب دعوت شود تا آزمون های روانشناختی مختلف را به عنوان تست غربالگری در سطح دانشگاه ها و حتی مدارس استفاده کنند که با تشخیص به موقع مشکلات روانی این قشر کارآمد, از آسیب های جبران ناپذیر آنها در آینده جلوگیری شود.

خودکشی

مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط میان سبک های هویتی ای که افراد در دوره نوجوانی و بلوغ شکل می دهند با افکار مربوط به خودکشی و گرایش به خود کشی انجام پذیرفت, علاوه بر این سعی شده است نقش برخی دیگر از متغیر های تاثیرگذار در افکار مربوط به خودکشی جوانان از جمله جنس و عوامل خانودگی نیز مورد بررسی قرار گیرد.روش: این پژوهش از نوع مقطعی- توصیفی بود. شرکت کنندگان 330 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بودند که به پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی پاسخ دادند. داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته ها نشان می داد که میان دختران و پسران در افکار مربوط به خود کشی تفاوت معناداری وجود دارد. بعلاوه زمانی که نقش جنس و سبک های هویتی همراه با تعهد وارد رگرسیون می شوند تنها تعهد پیش بینی کننده منفی افکار مربوط به خودکشی است. همچنین نتایج نشان داد متارکه والدین به صورت مثبت افکار مربوط به خودکشی را پیش بینی می کند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده, مشخص می شود که این تعهد است که می تواند پیش بینی کننده قدرتمندی برای افکار مربوط به خودکشی باشد به طوری که حتی اثر آن باعث از بین رفتن تاثیر سایر سبک های هویتی می شود./سلام نو

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه