فال ورق امروز 29 آذر ماه | سرنوشت چه چیزی برای شما رقم زده است؟

کارت های ورق از ۴ سری عمده تشکیل شده اند و این چهار سری عبارتند از سری دل ، سری گشنیز ، سری خشت و سری پیک که هر کدام نشان دهنده بخشی از فال کارت میباشد. سری دل که از نظر کلی به جنبه های عاطفی زندگی تعلق دارد. سری گشنیز که بیشتر بیانگر حالت های معنوی است. سری خشت که به مادیات وابسته است. سری پیک که بیشتر به چهره منفی زندگی اشاره میکند.

فال ورق امروز 29 آذر ماه | سرنوشت چه چیزی برای شما رقم زده است؟
کدخبر : 12835
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

فال ورق متولدین فروردین 

 8.جر و بحث و دعوا داری / ۹.خواستگاری / سرباز خشت : مژده خوشحال کننده و خبر خوشی از طرف مرد جوانی میشنوی / 5.هدیه ای میگیری / بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست / سرباز پیک :یک مرد از دستت ناراحت هست-پیک / 9.معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید

 

فال ورق متولدین اردیبهشت

تک دل:خوشبخت خواهید شد. عشق زندگیتان را فر می گیرد. دوستی را گسترش دهید. عشقی جدید در حد یک دوستی ساده خواهید داشت و نامه ای عاشقانه بدست شما خواهد رسید.هشت دل:به مهمانی بزرگی دعوت می شوید و دیداری مهم با شخصی خواهید داشت بی بی خشت:با زنی تیره موی آشنا می شوی که عاشق مهمانی و غیبت است و البته بسیار شوخ طبع است

فال ورق متولدین خرداد

کارت شاه دل : مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست / ۷.یک نفر در زندگیت هست / 9.غصه زیادی در گذشته داشتی / 10.خبر ناراحت کننده و شوک آور / 10.به تو حسادت میکنند / ازدواج خودتان یا یکی از اقوام / رویای بزرگی داری که به آن می رسی.پنج پیک:اضطراب خواهید داشت. دیگران در کار شما دخالت می کنند. مخالفت هایی برایتان به وجود می آید که نگران کننده نیست و حل خواهید شد.

فال ورق متولدین تیر

بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست / ۱۰.کسی که مدتی ندیده ای را ملاقات میکنی / سرباز : پسر قد کوتاه و سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد / مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری / کارت شاه دل : مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست / 3.پول کمی به دستت میرسد / 8.زیر و رو شدن زندگی که خیلی خوب و روشن است

فال ورق

فال ورق متولدین مرداد

 حرف یا قول دروغ / 6.راهی را با غصه و ناراحتی میروی / ۲.ناراحتی سطحی / 8.زیر و رو شدن زندگی که خیلی خوب و روشن است / پنهان کردن کاری از دیگران / شاه خاج : مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد / 10.به تو حسادت میکنند

فال ورق متولدین شهریور

بی بی خشت:با زنی تیره موی آشنا می شوی که عاشق مهمانی و غیبت است و البته بسیار شوخ طبع است.پنج پیک:اضطراب خواهید داشت. دیگران در کار شما دخالت می کنند. مخالفت هایی برایتان به وجود می آید که نگران کننده نیست و حل خواهید شد.

فال ورق متولدین مهر

 بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست / 5.درگیری شدید فکری / ۲.ناراحتی سطحی / ۱۰.کسی که مدتی ندیده ای را ملاقات میکنی / 3.غصه و ناراحتی های عمیق روحی / 8.جر و بحث و دعوا داری / سرباز : پسر قد کوتاه و سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

فال ورق متولدین آبان

 نه خشت:شغلی جدید خواهی یافت و زندگی و شرایط مالی رو به راه خواهد شد. نه پیک:ممکن است بدشانس باشید و در رسیدن به خواسته های خود با تاخیر مواجه شده و اندوهگین شوید. مراقب باشید که این اتفاق شما را به نابودی نکشاند. در هر صورت امید خود را از دست ندهید که در پایان حتما موفق خواهید شد.

فال ورق متولدین آذر

کارت شاه دل : مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست / 2.یک مسئله عاشقانه / بی بی خاج : دختر مهربان و نیکوکاری در زندگیت هست / 7.یک تصمیم جدی در زندگیت داری / ۷.یک نفر در زندگیت هست / پنهان کردن کاری از دیگران / 10.خبر ناراحت کننده و شوک آور

فال ورق

فال ورق متولدین دی

9.غصه زیادی در گذشته داشتی / سرباز : پسر قد کوتاه و سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد / 1.سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین مشکلات جسمی یا روحی / شاه پیک : یک مرد مسن ناراحتت میکند / ۶. راه خوب و روشن در زندگیت دیده میشود / سرباز دل : پسر قد بلند و روشنی دوستت دارد و به تو فکر میکند / سرباز خشت : مژده خوشحال کننده و خبر خوشی از طرف مرد جوانی میشنوی

فال ورق متولدین بهمن

شاه پیک : یک مرد مسن ناراحتت میکند / ۲.ناراحتی سطحی / 7.آدم حسود و دوروئی در زندگیت هست / بی بی دل : دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست / 3.پول کمی به دستت میرسد / 1.سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین مشکلات جسمی یا روحی / 3.تغییرات مهم در زندگی

فال ورق متولدین اسفند

تک پیک:کاری رسمی می یابید که خوشحالتان می کند یا اینکه مسئله این دادگاهی خواهید داشت که حل خواهد شد.سه گشنیز:ازدواج و یا معامله ای موفق خواهید داشت. با شخص ثروتمندی ازدواج می کنید. افراد و وقایع مفید رودرروی شما قرار خواهند گرفت.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • حسین چکین
    0

    آیا صحت داره

روی خط رسانه