فال قهوه روز 24 آذر ماه | سرنوشت امروز شما چیست؟

فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.

فال قهوه روز 24 آذر ماه | سرنوشت امروز شما چیست؟
کدخبر : 12722
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

فال قهوه برای متولدین فروردین

خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

فال قهوه  برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

ماه : عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

فال قهوه  برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

در: کار با ادارات دولتی – کار اداری

کلید: حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

شلوار: آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می‌شود.

لوبیا: صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

فال قهوه

فال قهوه  برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

چرخ: چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

خط منحنی: دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

چنگال: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می‌کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند شدن – علم تان افزونی میابد.

بار و اندوخته: پس انداز

فال قهوه  برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

کمان: فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می‌شود.

استخوان: نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می‌گذرد.

خط کج: دوستی‌های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب

حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

قلب: روابط عاطفی

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

فال قهوه 24 آذر برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

سنجاب: جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.

خرچنگ: بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

مورچه: نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

قرص: شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

فال قهوه

فال قهوه 24 آذر برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

تپه‌های منفرد: گرفتاری‌های موقت – دوستان ناباب

پاکت: در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

آب فشان: موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

قفل و کلید: پیدایش راه حل – ازدواج

برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

فال قهوه 24 آذر برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

قایق: بالا رفتن از ناهمواری‌ها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

تخت: به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.

چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

آهو: همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرف‌های زنانه – غیبت – میهمانی‌های زنانه

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

فال قهوه 24 آذر برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

اسب: نشانگر یک آرزو می‌باشد، به خصوص به مژده‌ای در مورد عشق اشاره می‌کند (فردی وارد زندگیتان می‌شود) – تغییرات در وضع زندگی

بار و اندوخته: پس انداز

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کار‌ها – راه دور – خبر از مسافر

ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.

فال قهوه

فال قهوه 24 آذر برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

مربع: میراث و سود را توضیح می‌دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

انجیر: نشانه غم و غصه‌ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

پیمانه: نظم و نظام در کار‌ها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

شهاب: خبر‌های غیر منتظره – امیدواری

پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می‌برد – مراقب امور مالی خود باشید

فال قهوه 24 آذر برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

کوزه: به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

کرم: گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

کت: گرمی – عشق و محبت

دود: گرفتاری – مشکلات – سختی

پرنده: خبر خوش – ملاقات‌های سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

میز: به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

فال قهوه 24 آذر برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

ظرف غذا: روزی و برکت – مهمانی

دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت

باز: آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه‌ها – حل مسئله‌ای طولانی.

مار: سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی‌های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

اسب سوار: فرد تازه‌ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزو‌ها – مهمان – دوستی

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه